รางเคเบิ้ลเทรย์

รางเคเบิ้ลเทรย์

รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray) เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับการเดินสายไฟฟ้า เป็นรางที่นิยมใช้ในการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งระบบรางเคเบิลเทรย์นั้นจะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้สำหรับการรองรับสายไฟฟ้าแบบหุ้มฉนวนที่ใช้ในการกระจายกระแสไฟฟ้าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณการสื่อสารทั่วไป รางเคเบิลเทรย์นั้นจะถูกใช้เป็นทางเลือกในงานวางระบบสายไฟฟ้าหรือท่อระบบไฟฟ้า และใช้งานกันทั่วไปสำหรับการจัดการสายไฟฟ้าโดยเฉพาะการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รางเคเบิ้ลเทรย์ เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้สำหรับการเดินสายไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม มีข้อดีคือสามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวกไม่เสียเวลา และสามารถวางสายไฟได้เป็นจำนวนมาก การระบายอากาศดี ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง ปานกลาง และแรงดันต่ำ ผลิตด้วยเหล็กแผ่นบาง เคลือบผิวได้หลายแบบตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน cable tray แต่ละชนิด …