คลังสินค้าทั่วไป

6 คลังสินค้าทั่วไป ที่ผู้ประกอบการควรเลือกให้เหมาะสม

คลังสินค้าทั่วไปหรือโกดังสินค้า คือ สถานที่จัดเก็บสินค้าที่เป็นที่ต้องการกลุ่มคนต่าง ๆ เช่น ผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจค้าปลีก และอื่น ๆ ซึ่งในยุคนี้ก็มีคลังสินค้าเปิดให้เช่าเยอะมาก โดยปกติมักจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกเมือง เนื่องจากต้องการพื้นที่จำนวนมากสำหรับจัดเก็บสินค้า และในวันนี้เราก็มี 6 ประเภทคลังสินค้า ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันอย่างไร? ไปทำความเข้าใจพร้อม …