ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด

PICO ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด ชั้นนำของประเทศไทย

PICO เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด ชั้นนำของประเทศไทย
ที่มีประสบการณ์การทำงานมายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524
เป็นมิตรแท้คู่ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีเพียงบริการการขายสินค้าในงาน
อุตสาหกรรมเท่านั้น
แต่ยังมีธุรกิจบริการและออกแบบโซลูชั่นให้กับธุรกิจของคุณ รวมถึง
ธุรกิจบริการหลังการขาย และ สัญญาซ่อมบำรุง
เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ
บนพื้นฐานของงานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุม
โดยวิเคราะห์วางแผนการตลาดและการขายให้สอดคล้องกัน
ให้บริการทางการขาย การแก้ไขปัญหาผ่านตัวสินค้า
นำเสนอทางเลือกด้วยคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม
บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และ ควบคุม
ที่ใช้เกี่ยวกับระบบของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นมา
อย่างยาวนาน เช่น โรงกลั่น อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส ปิโตรเคมี
โรงไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งประเภทสินค้าและบริการเป็น 7 กลุ่ม
ดังนี้

 1. กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต:
  เครื่องมือวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต
  เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในกระบวนการ
  ผลิตต่าง ๆ และความต้องการของลูกค้า
 2. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้:
  เทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ระบบควบคุมและ
  ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  ลดต้นทุน ควบคุมมลพิษ ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 3. กลุ่มธุรกิจเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และคุณภาพสิ่งแวดล้อม:
  เทคโนโลยีสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ระบบควบคุมและ
  ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  ลดต้นทุน ควบคุมมลพิษ ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 4. กลุ่มธุรกิจเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์:
  เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์
  ในห้องปฏิบัติการที่เน้นความถูกต้องแม่นยำสูง เช่น
  เครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์คุณภาพวัสดุหรือผลิตภัณฑ์
  เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งในห้องปฏิบัติการภาคสนาม
  และในกระบวนการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านรังสี
  และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
 5. กลุ่มธุรกิจเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม:
  เครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ
  ตรงตามความต้องการของลูกค้าและกระบวนการผลิต
  พร้อมบริการปรับเทียบ บำรุงรักษาตามระยะ
 6. กลุ่มธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ ออกแบบ
  ติดตั้ง งานวิศวกรรมสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย solution
  ที่เหมาะสม
  ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐ
  านและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 7. กลุ่มธุรกิจบริการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง:
  บริการจัดซื้อ จัดหาอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
  สำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า
  ช่วยลดขั้นตอนการจัดหาสินค้าหลากหลายประเภทจากหลายผู้ผลิตแ
  ละผู้จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

จึงกล่าวได้ว่า PICO เป็นอีกหนึ่งบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัด
ชั้นนำของประเทศไทย
ที่ให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมในแวดวงต่
าง ๆ หากคุณสนใจอ่านรายละเอียดสินค้า และ การบริการของ PICO
เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.pico.co.th/

คิดถึงเครื่องมือต้อง เครื่องมือวัดงานอุตสาหกรรมที่ pico instrument