หนังสือบริคณห์สนธิ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือบริคณห์สนธิ

ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเอ่ยถึงการเปิดบริษัทหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัว หลายๆ คนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ใครๆ ต่างก็อยากทำด้วยกันทั้งสิ้น เพราะว่าธุรกิจถือเป็นโอกาสสำคัญในการทำให้ตนเองสามารถลืมตาอ้าปากได้นั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี บางคนอาจจะไม่รู้ว่าการเปิดบริษัทจำเป็นต้องอาสัยปัจจัยหลายต่อหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามไปยังผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการเปิดบริษัทโดยเฉพาะ ที่สำคัญยังต้องมีเรื่องเกี่ยกับ หนังสือบริคณฑ์สนธิอีกด้วย และเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือบริคนสนธินั้นมีอะไรบ้าง อยากรู้มาดูพร้อมๆ กันเลย 

1.ทำธุรกิจต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิหรือไม่ 

ต้องบอกเลยว่าหากว่าใครที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท สิ่งที่สำคัญก็คือหนังสือนี้นั่นเอง หนังสือนี้มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อเป็นการเปิดหรือแสดงความต้องการ ให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าเรากำลังจะจัดตั้งบริษัท เป็นต้น โดยหนังสือนี้จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆ เข้ากันได้เป็นอย่างดี เช่นการจดทะเบียนสำหรับบริษัท หรือทุนเรือนหุ้น  และรายชื่อของคนที่ก่อตั้ง เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหนังสือบริคณห์สนธินี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรกันแน่ ต้องบอกเลยว่าหนังสือนี้มีชื่อภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเฉพาะตัวอย่างมาก  โดยมีความแตกต่างในเรื่องของข้อบังคับบริษัท มีระเบียบแบบแผนที่บ่งบอกในบริษัทได้อย่างชัดเจนเลยก็ว่าได้ โดยชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือนี้ก็คือ Memorandum of Association อย่างที่เรานั้นคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนั่นเอง 

2.การจดทะเบียนบริษัท 

สำหรับหนังสือนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเอกสารที่จำเป็นในการจดทะเบียน และมีการจดแบบธรรมดา หรือใครอยากจะจดออนไลน์ก็ได้เช่นกัน โดยการพัฒนาธุรกิจสำหรับการค้านั้น ก็จะมีการกำหนดหลักฐานต่างๆ และจดทะเบียนให้คนที่มีผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามนั่นเอง 

ข้อมูลประกอบด้วย 

สำหรับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คนที่ก่อตั้งจะต้องใส่รายละเอียดในหนังสือ โดยมีข้อมูลของกิจการไม่ว่าจะเป็น ชื่อบริษัทซึ่งต้องจดทะเบียนเป็นชื่อแบบนิติบุคคล และจังหวัดที่มีการตั้งสำนักงานอยู่ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง รวมไปถึงทุนเรือนหุ้น สำหรับใช้ในการจดทะเบียนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีชื่อ อายุ หมายเลขหรือโทรศัพท์ รวมไปถึงจำนวนหุ้นที่คนเริ่มก่อตั้งได้มีการเสนอชื่อเอาไว้ ที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยคำรับรองลายมือชื่อสำหรับพยาน ไม่ว่าจะเป็น อายุของพยาน หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชน พร้อมค่าติดอากรแสตมป์ เป็นต้น 

และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับหนังสือนี้ การค้นหาข้อมูลจะทำให้คุณสามารถรู้และตัดสินใจได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน